Irène Alders

Promotie patient coaching voor de Hartstichting

Afgesloten

Op 27 januari 2023 verdedig ik mijn onderzoek naar persoonlijke, kortdurende begeleiding van patiënten door een patient coach bij bezoeken aan een medisch specialist. Zelf ben ik onlangs gediagnostiseerd met MCD (Microvasculaire Coronaire Dysfunctie), een typische vrouwenhartkwaal. Mijn familie en echtgenoot zijn ook bekend met hartproblemen. Zelf heb ik ervaren dat goede zorg niet alleen vraagt om behandeling passend bij mijn leefstijl, maar zeker ook om persoonsgerichte communicatie. De Hartstichting speelt een belangrijke rol om het patiëntenperspectief hierbij naar voren te brengen, vandaar deze actie. Hartelijk dank voor uw bijdrage!