M
Marieke Koster

Lid van team: IMDS

Met elkaar in beweging

Ook bij ons in de familie komen hart- en vaatziekten voor. Onderzoek hiernaar is belangrijk.