Guido van Haasteren

Run4Hearts

Afgesloten

Doel: Vieren dat de kansen nu zo veel beter zijn, en werven voor nóg meer onderzoek, door middel van Hardlopen!

Reden: In 1991, ik was 18, heeft mijn vader Paul van Haasteren, vlak voor zijn 50ste verjaardag 3 hartinfarcten gehad. Na die derde heeft hij een week in coma gelegen  en hersenschade opgelopen. Hierna heeft hij nog 22 jaar geleefd, maar hij was niet meer dezelfde persoon en was zeer beperkt in zijn mogelijkheden. Verdere details zal ik u besparen maar ondanks zijn toestand bleef hij altijd hoopvol.

In april 2023 hoop ik zelf 50 jaar te worden. Ondanks dat ik een ander mens ben met een andere opvoeding en voor de helft andere genen, heb ik mijn vaders ziekte altijd als waarschuwing gezien. Mede dankzij zijn ervaringen, ben ik nu in een beter conditie dan hij destijds was. Bovendien zijn de medische mogelijkheden inmiddels veel verder ontwikkeld. Toch is er nog veel werk aan de winkel! Vooral als het gaat om de grensvlakken tussen de medische disciplines is er nog veel onderzoek te doen. Daarom vier ik het leven door mijzelf een uitdaging te stellen: een maand voor mijn vijftigste verjaardag ga ik een halve marathon lopen, daarbij breng ik deze verschrikkelijke ziekte onder de aandacht bij mijn netwerk, en hoop ik €1000,- bij elkaar te vergaren voor de hartstichting.

Hoewel ik al vaker sport (Krav Maga) en ook wel eens hardloop, is een halve marathon wel echt een uitdaging. Ik ben nu meer een 'eeuwige beginner' en kan nog niet lang op een fatsoenlijk tempo lopen. Ik heb daarom (nog?) geen tijdsdoel, alleen uitlopen.

Event: NN City Pier City

             Den Haag - Scheveningen, maart 2023

Volg mij via het blog op deze site: blog

of via Strava: Strava

 

Goal: Celebrate the improved chances we have nowadays, and raising funds for more research by means of running!

Reason: In 1991, I was 18 years old, my father Paul van Haasteren had 3 hart attacks just before his 50th birthday. After his third one, he suffered brain damage and he was in a coma for a week. After this, he lived for 22 years, but he was not the man he used to be and encountered serious limitations. I’ll spare you further details. Despite his condition, he always remained hopeful.

In April 2023 I hope to turn 50 myself. Despite being a different person with a different upbringing and 50% different genes, I've always seen my father's illness as a warning. Thanks in part to his suffering, I am now in a better condition than he was then. Moreover, the medical possibilities are now much more developed. However, there is still much research to be done, especially when it comes to the interfaces between medical disciplines. That's why I celebrate life by setting myself a challenge: a month before my fiftieth birthday I'm going to run a half marathon, bringing this terrible disease to the attention of my network, and I hope to raise €1000 for the Hartstichting (Heart Foundation).

Although I already do sports (Krav Maga) and sometimes run, a half marathon is really a challenge. Currently I'm more of an 'eternal beginner' and can't run at a decent pace very long. That's why I don't have a time goal (yet?), just finish.

 

Event: NN City Pier City

            Den Haag - Scheveningen, maart 2023

Follow me through the blog on this site:blog

or on Strava: Strava

 

You can donate to the 'Hartstichting' here: