B
rondje Botnische Golf

BB on tour 2021

Afgesloten
Waarom?: Een hartpatiënt of iemand die wacht op orgaandonatie probeert uit alle macht te overleven. Binnen onze families hebben wij ervaren hoe dit is en gaan de uitdaging aan om op een andere manier te “overleven” met als doel geld in te zamelen tbv: Nederlandse Hartstichting en (NTS) Nederlandse Transplantatie Stichting Wij zullen in 8 dagen tijd een prachtige ervaring opdoen. Het “overleven” onder erbarmelijke (weers)omstandigheden in uitzonderlijke situaties waarin doorzetten, samenwerken en saamhorigheid kernvoorwaarden zijn, net als de patiënten die proberen te overleven. Draag jij dit initiatief een warm, kloppend hart toe? Draag dan je financiële steentje bij .