S
Dart voor het Hart

Spormarketing Student groep 1

Afgesloten
Wij zijn 6 studenten aan de Saxion Hogeschool te Deventer. Voor een schoolopdracht moeten wij een sportevenement organiseren en daarmee geld ophalen voor een goed doel. Wij zouden graag geld ophalen voor de Hartstichting omdat wij het belangrijk vinden dat ondanks de coronapandemie de hart en vaatziekten niet vergeten mogen worden en wij zouden daar graag ons steentje aan bijdragen.