300 km fietsen over de langste onverharde fietsroute van Nederland

Team LDC (Longest Day Challenge)

De langste onverharde fietsroute van Nederland: “The Green Divide”.


In 2023 stond deze fietstocht op de planning. Samen met mijn zwagers Bas en Guido zouden we dit jaar deze tocht in 3 dagen doen.

Echter veranderende het leven van Guido in op 11 februari. Guido kreeg op deze dag een hartstilstand. Niet alleen zijn hart, maar ook het leven van zijn vrouw, 2 jonge kinderen en familie stond op deze dag stil. Guido heeft alle pech en geluk van de wereld gehad. Geluk omdat hulpverleners adequaat hebben gereageerd en hem wegsleepten toen hij aanklopte bij de poorten van het hiernamaals, pech omdat de kans dat een piano op je valt in bebost gebied groter is dan een hartstilstand op je 39ste.

Met een ICD kan Guido langzaam zijn leven weer oppakken, maar hij blijft voorgoed hartpatiënt. Er is na 11 februari een grote mate van onzekerheid in zijn leven geslopen. Wat was de oorzaak, kan het nog eens gebeuren, wat zijn ingrepen of operaties die hem te wachten staan en kan hij in de toekomst onbezorgd leven zonder zorgen over de motor van zijn lichaam?

Omdat wij wel ambitieuze sportuitdagingen kunnen plannen is de ambitie om deze tocht van 300 km niet in 3, maar 1 dag op 21 juni a.s. af te leggen en daarmee zo veel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar hartfalen bij jonge, gezonde mensen.